Privacyverklaring:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

B&B Hoopstede kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.bedandbreakfast.com en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&B Hoopstede verstrekt.

B&B Hoopstede kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

B&B Hoopstede verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen.

B&B Hoopstede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

B&B Hoopstede verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. B&B Hoopstede zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B&B Hoopstede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.