Omgeving

Vanuit onze B&B zijn er volop mogelijkheden om naar buiten te gaan. Op de fiets naar de bossen van Beetsterzwaag of via het pontje ‘de Grietman’ richting Eernewoude en Grou, wandelend naar het gebied ‘de Kraanlannen’ om vogels te spotten in de kijkhut, of varend met een (gehuurde) sloep, kano of zeilboot.